contact@hthpartners.com.vn
0905 44 25 95
VN EN

Tuyển dụng

Chất lượng nhân sự luôn được HTH & Partners chú trọng và đặt lên hàng đầu. Do đó, HTH & Partners luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân viên, sử dụng nguồn lực nhằm giúp họ phát triển bản thân và đạt được mục tiêu phát triển nghề nghiệp của mình.

Chúng tôi tin rằng HTH & Partners sẽ mang lại một môi trường hành nghề chuyên nghiệp và đảm bảo tốt cho tương lai của bạn. 

Cơ hội việc làm của HTH & Partners sẽ được thông báo ngay khi chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng.

 

2018 Copyright © . Design by NiNa Co.,Ltd