contact@hthpartners.com.vn
0905 44 25 95
VN EN

Tư vấn quản trị doanh nghiệp và tuân thủ pháp luật

 

HTH & Partners  là một trong những hãng luật có thế mạnh trong lĩnh vực tư vấn quản trị doanh nghiệp và tuân thủ pháp luật – một lĩnh vực được chúng tôi chú trọng xây dựng và phát triển ngay từ giai đoạn mới thành lập.

Với vai trò là đơn vị tư vấn pháp lý thường xuyên cho Doanh nghiệp, chúng tôi đã từng hỗ trợ nhiều khách hàng trong việc giảm thiểu những rủi ro về trách nhiệm dân sự, hình sự, phạt vi phạm hành chính và những rủi ro khác có thể phát sinh cho việc thiếu các Quy chế nội bộ (hoặc Quy chế được xây dựng không phù hợp quy định pháp luật) và việc tuân thủ pháp luật. Bên cạnh đó, chúng tôi đã và đang cung cấp dịch vụ đại diện, kể cả trong các công ty cổ phần đại chúng đã niêm yết, cũng như các Công ty chưa niêm yết nhưng có quy mô và chiến lược phát triển dài hạn, bền vững, và các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Chúng tôi đảm bảo tính đa dạng và linh hoạt trong việc xây dựng và triển khai dịch vụ đối với từng loại hình Doanh nghiệp, từng quy mô và ngành nghề kinh doanh cụ thể. Bên cạnh đó, tìm hiểu & am hiểu về văn hóa Doanh nghiệp mà mình tư vấn cũng là vấn đề mà chúng tôi luôn quan tâm.

Trong lĩnh vực này, các dịch vụ tư vấn chủ yếu của HTH & Partners dành cho Khách hàng bao gồm:

- Tư vấn về lựa chọn mô hình tổ chức trước khi thành lập và tư vấn toàn diện về quản trị doanh nghiệp sau khi thành lập;

- Tư vấn và soạn thảo Điều lệ doanh nghiệp, các quy chế nội bộ, các Nghị quyết, Quyết định của doanh nghiệp;

- Tư vấn và hỗ trợ tổ chức Đại hội cổ đông của doanh nghiệp;

- Tư vấn và soạn thảo các quy trình làm việc của các phòng ban;

- Đánh giá tính pháp lý và đưa ra các giải pháp đối với các Hợp đồng, giao dịch của doanh nghiệp;

- Tư vấn và thực hiện quản trị rủi ro.

- Các dịch vụ pháp lý khác về Tư vấn quản trị doanh nghiệp và tuân thủ pháp luật

Hãy liên hệ HTH & Partners qua hộp thư điện tử contact@hthpartners.com.vn hoặc số điện thoại văn phòng để được tư vấn.

 
2018 Copyright © . Design by NiNa Co.,Ltd