contact@hthpartners.com.vn
0905 44 25 95
VN EN

Tư vấn đầu tư trong nước và nước ngoài

 

Tư vấn đầu tư là một trong những dịch vụ pháp lý quan trọng mà HTH & Partners thực hiện. Trong nhiều trường hợp, chúng tôi có kinh nghiệm trong việc thuyết phục chính quyền địa phương và các bên liên quan trong việc đạt được thỏa thuận, giải quyết vướng mắc và góp phần vào sự thành công trong công việc kinh doanh của Khách hàng. Mục tiêu của chúng tôi là đem đến những giải pháp hiệu quả về mặt thời gian lẫn chi phí để khách hàng khởi đầu công việc kinh doanh và hoạt động của mình.

Trong lĩnh vực này, các dịch vụ tư vấn chủ yếu của HTH & Partners dành cho Khách hàng bao gồm:

- Tư vấn về điều kiện và thủ tục thực hiện các dự án đầu tư trong và ngoài nước; Tư vấn về phương thức và địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

- Tư vấn và soạn thảo hồ sơ dự án đầu tư;

- Thay mặt khách hàng tiến hành nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, làm việc với các cơ quan nhà nước nhầm đạt được sự phê chuẩn, chấp thuận cần thiết để có giấy chứng nhận đầu tư; 

- Tư vấn và hỗ trợ các công việc cần thiết ngay sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư để doanh nghiệp hoặc dự án có thể hoạt động hoặc triển khai theo đúng quy định của pháp luật và kế hoạch của khách hàng.

Vui lòng liên hệ HTH & Partners qua hộp thư điện tử contact@hthpartners.com.vn hoặc số điện thoại văn phòng để được tư vấn.

 
2018 Copyright © . Design by NiNa Co.,Ltd