contact@hthpartners.com.vn
0905 44 25 95
VN EN

Thuế

 

HTH & Partners luôn đưa ra các phương án tư vấn thuế cho doanh nghiệp một cách cụ thể, phù hợp với từng mô hình kinh doanh. Với khả năng phân tích chuyên sâu và kinh nghiệm sẵn có, HTH & Partners  sẽ hỗ trợ khách hàng giải quyết nhanh chóng các vấn đề và giao dịch về thuế. Chúng tôi luôn chú trọng tìm kiếm các phương thức nhanh chóng và hữu hiệu trong việc tranh tụng về thuế và đàm phán thời gian xử lý hồ sơ với các cơ quan thuế.

Trong lĩnh vực này, các dịch vụ tư vấn chủ yếu của HTH & Partners dành cho Khách hàng bao gồm:

- Tư vấn về các loại thuế, phương pháp tính thuế;

- Tư vấn xử lý vướng mắc về thuế;

- Rà soát các khoản ưu đãi và giảm trừ thuế;

- Tư vấn giải pháp thuế trong hoạt động kinh doanh,;

- Tư vấn dịch vụ lập kế hoạch về thuế trong hoạt động kinh doanh để giảm thiểu các rủi ro pháp lý về thuế trong các hoạt động, dự án của doanh nghiệp.

Vui lòng liên hệ HTH & Partners qua hộp thư điện tử contact@hthpartners.com.vn hoặc số điện thoại văn phòng để được tư vấn.

 
2018 Copyright © . Design by NiNa Co.,Ltd