contact@hthpartners.com.vn
0905 44 25 95
VN EN

Mua bán và sáp nhập

Với kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong quá trình giải quyết các giao dịch về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, Luật sư của chúng tôi đã đưa ra những giải pháp toàn diện cho các nhà đầu tư và đã hỗ trợ thành công nhiều giao dịch mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.

Khi tư vấn cho các tập đoàn, doanh nghiệp, doanh nhân lớn trong các giao dịch mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, chúng tôi luôn chú trọng đến yếu tố chiến lược của các giải pháp tư vấn nhằm bảo đảm cho Khách hàng của mình sẽ đạt được các mục tiêu tức thì và tiếp tục có những lợi thế, tiềm năng dài hạn về quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính, quản lý tài sản.

Trong lĩnh vực này, các dịch vụ tư vấn chủ yếu của HTH & Partners dành cho Khách hàng bao gồm:

- Tư vấn về chính sách và pháp luật Việt Nam liên quan đến M&A;

- Tư vấn về cấu trúc giao dịch;

- Cung cấp bản báo cáo thẩm tra pháp lý (due diligent);

- Trợ giúp và/hoặc đại diện khách hàng tham gia đàm phán với các đối tác trong các giao dịch M&A;

- Tư vấn và/hoặc soạn thảo các loại thỏa thuận và các dàn xếp khác nhau liên quan đến giao dịch M&A;

- Tư vấn và/hoặc đại diện khách hàng thực hiện những đăng ký cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Tư vấn các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp trước và sau giao dịch để đảm bảo hệ thống vận hành hiệu quả theo quy định hiện hành;

- Tư vấn các vấn đề pháp lý khác về M&A.

Vui lòng liên hệ HTH & Partners qua hộp thư điện tử contact@hthpartners.com.vn hoặc số điện thoại văn phòng để được tư vấn.

 
2018 Copyright © . Design by NiNa Co.,Ltd