contact@hthpartners.com.vn
0905 44 25 95
VN EN

Lao động

 

 

HTH & Partners có kinh nghiệm trong viêc tư vấn cho khách hàng về mọi vấn đề pháp lý liên quan đến tuyển dụng và lao động, nhất là việc tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực này.

Chúng tôi luôn tìm hiểu về các khách hàng cũng như các ngành nghề liên quan và hỗ trợ các khách hàng trong việc nhìn nhận, nghiên cứu, đánh giá vấn đề từ nhiều góc độ và từ nhiều cách tiếp cận khác nhau. Do đó, các ý kiến tư vấn pháp lý của HTH & Partners trong lĩnh vực này có tính thực tiễn cao, hỗ trợ giúp khách hàng xử lý nhiều vấn đề có liên quan tới vấn đề lao động một cách hiệu quả.

Trong lĩnh vực này, các dịch vụ tư vấn chủ yếu của HTH & Partners dành cho Khách hàng bao gồm:

- Tư vấn những vấn đề lao động và việc làm phát sinh trong trong doanh nghiệp;

- Soạn thảo các văn bản quan trọng về lao động;

- Xử lý các tình huống và vấn đề liên quan đến Hợp đồng lao động;​

- Thực hiện các giải pháp trong việc thay đổi lực lượng lao động khi doanh nghiệp tái cơ cấu, chia tách hoặc sát nhập;

- ​Tham gia giải quyết hiệu quả các bất đồng, xung đột và tranh chấp phát sinh với người lao động trong doanh nghiệp;Tư vấn các vấn đề pháp lý khác về lao động.

Vui lòng liên hệ HTH & Partners qua hộp thư điện tử contact@hthpartners.com.vn hoặc số điện thoại văn phòng để được tư vấn.

 
2018 Copyright © . Design by NiNa Co.,Ltd