contact@hthpartners.com.vn
0905 44 25 95
VN EN

Giải quyết tranh chấp

 

HTH & Partners là Hãng Luật có thế mạnh không chỉ trong mảng tư vấn mà còn được khách hàng tín nhiệm trong lĩnh vực tranh tụng tại Tòa án các cấp. Với ưu thế là Hãng Luật nội địa, hình thành và phát triển từ chính những dịch vụ đơn giản nhất cho đến phức tạp, chúng tôi tích góp được rất nhiều kinh nghiệm thực tế và vận dụng vào quá trình tranh tụng. Tất cả các luật sư của chúng tôi đều làm việc với sự tận tâm và chủ động, thành thạo các kỹ năng giải quyết tranh chấp quan trọng nhất như thuyết phục, thương lượng và tranh luận.

HTH & Partners tham gia giải quyết tranh chấp và tranh tụng ở tất cả các lĩnh vực, đặc biệt chuyên sâu trong các lĩnh vực sau:

- Tranh chấp giữa các cổ đông Công ty, giữa các thành viên góp vốn; 

- Các tranh chấp khác phát sinh trong quá trình hoạt động của Doanh nghiệp

- Tranh chấp kinh doanh – thương mại;

- Tranh chấp các vấn đề dân sự;

- Tranh chấp lao động.

HTH & Partners luôn sát cánh cùng khách hàng để giải quyết những tranh chấp của họ trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại tòa án các cấp và cả cơ quan trọng tài với tư cách là luật sư. Trong rất nhiều trường hợp, chúng tôi được khách hàng tin tưởng ủy quyền với tư cách đại diện cho họ tham gia đàm phán, hòa giải và dàn xếp các tranh chấp ngoài tòa án nhằm đạt được các kết quả trên cơ sở lợi ích – chi phí, nhanh chóng và hiệu quả.

Với sự hợp tác từ các chuyên gia tư pháp cao cấp, chúng tôi có thể tư vấn nhanh và chính xác, đưa ra cách tiếp cận đúng hướng cho từng vụ kiện và quan trọng hơn là giải quyết vụ việc nhanh chóng. Đó là các cơ sở khiến chúng tôi vượt trội trong lĩnh vực này.

Vui lòng liên hệ HTH & Partners qua hộp thư điện tử contact@hthpartners.com.vn hoặc số điện thoại văn phòng để được tư vấn.

 
2018 Copyright © . Design by NiNa Co.,Ltd