contact@hthpartners.com.vn
0905 44 25 95
VN EN

Bất động sản

 

HTH & Partners đã xây dựng và khẳng định bất động sản là một trong những thế mạnh của mình. Với đội ngũ luật sư năng động, chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm, HTH & Partners đã xử lý nhiều giao dịch bất động sản phức tạp thành công.  Nhờ vào mối quan hệ với nhiều cơ quan nhà nước và kiến thức bao quát các ngành nghề, luật sư của chúng tôi có thể dẫn lối cho các doanh nghiệp vượt qua những quy trình thủ tục phức tạp của Việt Nam. Do đó, HTH & Partners tự tin có thể hỗ trợ khách hàng giải quyết hiệu quả tất cả các vấn đề phát sinh khi triển khai các dự án bất động sản.

HTH & Partners đại diện cho nhiều khách hàng trong nhiều bước khác nhau của quá trình xây dựng, từ giai đoạn tìm địa điểm cho đến xin phê duyệt dự án xây dựng.

Trong lĩnh vực này, các dịch vụ tư vấn chủ yếu của HTH & Partners dành cho Khách hàng bao gồm:

- Tư vấn và thực hiện xin giấy phép cho các Dự án bất động sản;

- Tư vấn, soạn thảo hợp đồng và đàm phán các giao dịch chuyển nhượng và cho thuê Dự án, công trình, bất động sản;

- Tư vấn soạn thảo, đàm phán, đại diện đàm phán với Cơ quan Nhà nước, ký kết các Hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao (BOT), Hợp đồng xây dựng chuyển giao kinh doanh (BTO), Hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT),

- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục đầu tư xây dựng công trình bất động sản, đăng ký, thẩm định thiết kế cơ sở Dự án đầu tư bất động sản;

- Tư vấn tái cơ cấu và xử lý nợ trong bất động sản;

-  Tư vấn chính sách pháp lý và điều kiện đầu tư bất động sản, điều kiện cấp tín dụng, bảo đảm tiền vay, huy động vốn đối với Dự án bất động sản;

-  Phân tích ảnh hưởng chính sách pháp luật tác động đến môi trường kinh doanh bất động sản;

- Các dịch vụ pháp lý khác về bất động sản.

Vui lòng liên hệ HTH & Partners qua hộp thư điện tử contact@hthpartners.com.vn hoặc số điện thoại văn phòng để được tư vấn.

 
2018 Copyright © . Design by NiNa Co.,Ltd