contact@hthpartners.com.vn
0905 44 25 95
VN EN

Tầm nhìn và sứ mệnh

 

Tầm nhìn

HTH & Partners được thành lập và phát triển để trở thành một công ty luật chuyên nghiệp và trở thành lựa chọn hiển nhiên của cộng đồng doanh nghiệp trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý, đặc biệt là các dịch vụ pháp lý thuộc sở trường của HTH & Partners.

Sứ mệnh

HTH & Partners  được thành lập nhằm

(i) mang lại hiệu quả kinh tế cho khách hàng bởi khả năng khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và những tư vấn pháp lý hữu ích.

(ii) tạo môi trường kết nối kỹ năng và kinh nghiệm hành nghề của các luật sư doanh nghiệp và kinh nghiệm hành nghề tại các tổ chức hành nghề luật sư;

(iii) đào tạo nhân sự chất lượng cao trong ngành luật, giúp họ phát triển và hoàn thiện các kỹ năng hành nghề luật chuyên nghiệp.

     Slogan

HTH & Partners là tên giao dịch, được trích xuất từ các chữ cái đầu của “Helpful - Trustworthy – Harmonious”, các giá trị này cũng cấu thành để tạo nên câu Slogan của chúng tôi:

     Helpful Advice - Trustworthy Service - Harmonious Benefit

     Tư vấn hữu ích -  Trao trọn niềm tin - Hài hòa lợi ích

2018 Copyright © . Design by NiNa Co.,Ltd